Εγγραφείτε στο newsletter για άμεση ενημέρωση για τις δράσεις μας

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

Μαϊ 29, 2017

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΚΕΕΛ)

Μαρούσι, 29 Μαΐου 2017

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο Εργαζομένων κατέθεσε στην Επιθεώρηση  Εργασίας Καταγγελία Εργατικής Διαφοράς (αρ.πρωτ.:122791) αναφορικά με την μη καταβολή νόμιμης και δεδουλευμένης εργασίας. Η καταγγελία θα συζητηθεί την 21/6/2017 (αριθμός εργατικής διαφοράς 294) και αφορά στη μη αποζημίωση Κανονικής Αδείας έτους 2016 καθώς και στη διερεύνηση της νομιμότητας μεταφοράς της εξόφλησης της μισθοδοσίας κατά 10 ημέρες.
 
Επιπλέον, σε περίπτωση κατά την οποία με την εξόφληση μισθοδοσίας στις 10 Ιουνίου ΔΕΝ καταβληθεί η αποζημίωση της νόμιμης και δεδουλευμένης υπερωριακής απασχόλησης για το σύνολο του έτους 2017 έως σήμερα, των Υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Τρίτους Φορείς, αλλά και της εργασίας του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού που είναι τοποθετημένο στις ΜΕΘ και λοιπά Τμήματα Νοσοκομείων,  κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, νυχτερινές βάρδιες και προς συμπλήρωση του κυκλικού ωραρίου, θα υπάρξει άμεσα κατάθεση Νέας Καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας.
 
Εκ μέρους του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων