Εγγραφείτε στο newsletter για άμεση ενημέρωση για τις δράσεις μας

«Νομοθετική Ρύθμιση Μισθολογικών και Εργασιακών Εκκρεμοτήτων των Εργαζομένων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.»

Ιουν 02, 2017

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΚΕΕΛ)

 

   Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας Κύριο Α. Ξανθό

ΘΕΜΑ: «Νομοθετική Ρύθμιση Μισθολογικών και Εργασιακών Εκκρεμοτήτων των Εργαζομένων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.»

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Εν όψει της τελικής δημόσιας διαβούλευσης και της επικείμενης ψήφισης του Σχεδίου Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θεωρούμε ότι το πλαίσιο είναι πλέον κατάλληλο προκειμένου να επιλυθούν με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας συσσωρευμένες εργασιακές και μισθολογικές εκκρεμότητες των Εργαζομένων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Εκκρεμότητες οι οποίες είναι γνωστές σε εσάς, αφορούν σε νόμιμη και δεδουλευμένη εργασία και η αποκατάσταση των οποίων όχι μόνο θα επιφέρει την ισότιμη αντιμετώπιση των Εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ με τους υπολοίπους συναδέλφους τους, αλλά και θα αποτελέσει υλοποίηση της δημόσια εκφρασμένης βούλησής σας για ολοκλήρωση της υπεσχημένης νομοθετικής ρύθμισης αυτών.

  • Η Νομοθετική Ρύθμιση του άδικου καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε Εργαζομένους που άσκησαν νόμιμα τα καθήκοντα ευθύνης τα οποία τους ανατέθηκαν και οι οποίοι λειτούργησαν στο πλαίσιο αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού.
  • Η Νομοθετική Ρύθμιση της καταβολής των οφειλόμενων δεδουλευμένων εφημεριών στους Ιατρούς του ΚΕΕΛΠΝΟ για τα έτη 2014 και 2015, καθώς και η σε τρέχοντα χρόνο εξίσωση της αμοιβής τους με τους νοσοκομειακούς συναδέλφους τους οι οποίοι παρέχουν ακριβώς την ίδια εργασία.
  • Η Νομοθετική Ρύθμιση της μισθολογικής αναγνώρισης του συνόλου της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για τους Συμβασιούχους Ιατρούς και Νοσηλευτές του ΚΕΕΛΠΝΟ που εργάζονται στις ΜΕΘ και λοιπά τμήματα Νοσοκομείων της Επικράτειας.

Παράλληλα, παρακαλούμε για την μέριμνα και παρέμβασή σας ώστε στο πλαίσιο του ήδη υφιστάμενου Νομικού Πλαισίου να ρυθμιστεί:

  • Η έκδοση των προβλεπομένων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που θα ρυθμίζουν την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής  εργασίας στους Νοσηλευτές στα Νοσοκομεία, εργαζόμενους στα εργαστήρια, οδηγούς  και λοιπούς υπαλλήλους    του ΚΕΕΛΠΝΟ που το δικαιούνται αλλά δεν το λαμβάνουν έως σήμερα, αποκαθιστώντας την ισότιμη μεταχείριση για την παροχή ίσης εργασίας.
  • Η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις καταβολή της αποζημίωση της δεδουλευμένης νυχτερινής, εξαιρέσιμης και υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του ΚΕΕΛΠΝΟ τόσο στην κεντρική υπηρεσία και τους τρίτους φορείς, όσο και του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού που υπηρετεί στα Νοσοκομεία.

Πιστεύουμε ότι με την υλοποίηση των ανωτέρω όχι μόνο θα αποκατασταθούν υφιστάμενες αδικίες αλλά και θα ρυθμιστούν με δίκαιο τρόπο εργασιακές ανισότητες στο χώρο της Υγείας.

Είμαστε στη διάθεσή σας και τελούμε εν αναμονή της θετικής σας ανταπόκρισης.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του Σωματείου

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Σταμάτης Πουλής                                                   Γιώργος Δελλής