Εγγραφείτε στο newsletter για άμεση ενημέρωση για τις δράσεις μας

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Νοε 28, 2017

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.Λ.)

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2017

Προς: Αξιότιμο Κο Μασκόζο Ιωάννη

Γεν. Γρ. Δημόσιας Υγείας

 

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Δυνάμει των από 21/9/2017, 29/9/2017 και 3/11/2017 Yπουργικών αποφάσεων περί «Σύστασης και ορισμού μελών Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Υγείας», έχετε οριστεί ως Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας καθώς αποτελείτε μέρος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.Λ.)

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2017

Προς: Αξιότιμο Κο Μασκόζο Ιωάννη

Γεν. Γρ. Δημόσιας Υγείας

 

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Δυνάμει των από 21/9/2017, 29/9/2017 και 3/11/2017 Yπουργικών αποφάσεων περί «Σύστασης και ορισμού μελών Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Υγείας», έχετε οριστεί ως Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας καθώς αποτελείτε μέρος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Ήδη από τις 19/10/2017 και 8/11/2017, σας έχουν αποσταλεί σχετικές επιστολές εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένων, αναφορικά με τις εργασίες της Ομάδας και των ζητημάτων που προκύπτουν για το μέλλον του ΚΕΕΛΠΝΟ και των εργαζομένων. Ωστόσο προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η από μέρους σας απροθυμία να απευθυνθείτε στους εργαζομένους και να δώσετε καθαρές απαντήσεις στα ερωτήματα που τους απασχολούν, τη στιγμή που μάλιστα προ 2 εβδομάδων το μέλος της Ομάδας Εργασίας και Κοσμήτορας της ΕΣΔΥ, Κος Αλκ. Βατόπουλος πραγματοποίησε συνάντηση με το προσωπικό της ΕΣΔΥ, με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων.

Ως εκ τούτου, επανερχόμαστε και σας καλούμε προσωπικά με τη θεσμική και πολιτική ιδιότητα που κατέχετε, για τη δημόσια δέσμευσή σας, όσον αφορά στα εξής:

-          Εγγύηση για διατήρηση όλων των συμβάσεων εργασίας ανεξάρτητα από τη μορφή και οργάνωση του νέου φορέα (εάν και εφόσον υπάρξει), χωρίς κενά χρονικά διαστήματα,

 

-          Προγραμματισμό ανοικτών συναντήσεων με τους εργαζομένους ώστε να υπάρξει σαφής και δημόσια δέσμευση απέναντί τους,

 

 

-          Κοινοποίηση όλων των πρακτικών τα οποία αφορούν τους εργαζομένους και γενικότερα την οργάνωση, λειτουργία και το μέλλον του οργανισμού λόγω του ότι υπάρχει έννομο συμφέρον και ηθική υποχρέωση.

Για το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων (ΣΕΚΕΕΛ)