Εγγραφείτε στο newsletter για άμεση ενημέρωση για τις δράσεις μας

Ανοικτή επιστολή εργαζομένων προς ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

Ιουν 15, 2016

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,


Οι Εργαζόμενοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το ζήτημα της αλλαγής του νομικού και θεσμικού πλαισίου του Οργανισμού, ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. το αυτονόητο: Ενημέρωση και Συμμετοχή των Εργαζομένων σε αυτήν την τόσο σημαντική διαδικασία που επηρεάζει το εργασιακό μας μέλλον.


Με επίσημη αλληλογραφία, τόσο στις 2 Ιουνίου 2016 (αριθμ. Πρωτ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 10009) όσο και στις 7 Ιουνίου 2016 (αριθμ. Πρωτ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 10216), αιτηθήκαμε την επίσημη εκπροσώπηση των Εργαζομένων στην διαδικασία, ενημέρωση για την σύνθεση της επιτροπής που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της , την κατοχύρωση της διαφανούς λειτουργίας της με την υποχρέωση τήρησης επίσημων πρακτικών και τον ορισμό πρακτικογράφου. Θεωρούμε δε, ότι αποτελεί Δημοκρατική Επιταγή και Υποχρέωση, από μέρους της Διοίκησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., η διαβούλευση με τους Εργαζομένους, όχι μόνο για εργασιακά ζητήματα αλλά και για τον επιστημονικό χαρακτήρα του Οργανισμού.


Δυστυχώς, όχι μόνο δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση αλλά τα συγκεκριμένα αιτήματά μας, με ευθύνη του ίδιου του Προέδρου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., δεν έχουν τεθεί στην ημερήσια διάταξη των μέχρι τώρα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ληφθούν επίσημες αποφάσεις.


Για τους λόγους αυτούς:


Οι Εργαζόμενοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ζητάμε δημόσια, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. να θέσουν τα συγκεκριμένα αιτήματά μας άμεσα προς συζήτηση και να ανταποκριθούν θετικά στον δίκαιο και εύλογο χαρακτήρα που αυτά έχουν, ώστε να μπορέσουμε, διασφαλίζοντας τις απαραίτητες και αναγκαίες προϋποθέσεις, να διεξάγουμε έναν γόνιμο διάλογο για το μέλλον του Οργανισμούς μας.


Οι Εργαζόμενοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ζητάμε από τα μέλη της Επιτροπής ‐ που έχουν αναλάβει αυτό το τόσο σημαντικό έργο και παραμένουν κρυπτόμενα από εμάς ‐ να λειτουργήσουν με όρους διαφάνειας και ειλικρίνειας και να πάρουν την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουν με το Σωματείο Εργαζομένων του Οργανισμού. Πράξη που θα έπρεπε από την αρχή να ήταν αυτονόητη προτεραιότητά τους και η αποφυγή της οποίας αποτελεί μία από τις κύριες πηγές ανησυχίας και ανασφάλειας των Εργαζομένων, σχετικά με τις εξελίξεις για το εργασιακό μας μέλλον.


Με εκτίμηση,
Το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων

Βρειτε μας