Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ταμίας: Γιώργος Δελλής

Ο Γιώργος Δελλής είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Δίοικηση Υπηρεσιών Υγείας. Ταυτόχρονα είναι τελειόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση". Υπηρετεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ από το 2004 και είναι Υπεύθυνος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλείου του Σωματείου από το 2013, κατέχει τη θέση του Ταμία του ΣΕΚΕΕΛ.